Zeytunun faydaları

Zeytun 5-11 metr hündürlüyə qədər qalxa bilən həmişəyaşıl zeytun ağacının meyvəsidir. Zeytunun çox da enli olmayan gövdəsi, nazik budaqları, uzun və dar yarpaqları olur. Zeytun yarpaqları boza çalan ...

Göy soğanın faydaları

Göy soğan ot bitkisi olub, soğan toxumlarının becərilməsindən əmələ gəlir. Bu zaman əkilmiş soğan toxularını çox yetişib baş soğana çıxarılmasına yol verilmir. Göy soğanın yarpaqları 40 santimetrə qə...

Əriyin faydaları

Ərik enli gövdəyə malik, çox da hündür olmayan ağacda yetişən meyvədir. Ərik sarı, sarı-qırmızı, sarı-narıncı rəngdə olur və üstü nazik şəffaf qabıqla örtülür. Əriyin yarpaqları 4-9 sm uzunluğunda, m...

Yuxudan oyanarkən edilən zikrlər

1. [Əlhəmdulilləhi-l-ləzi əhyənə bə'də mə əmətənə və ileyhi-n-nuşur]      1. "Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd olsun. (Ölüb dirildikdən sonra isə) qayı­dış Onadır".[1]      2...