“Influencer marketing” nədir?

İnkişaf edən texnologiya, internet hər gün həyatımıza sirayət edir. Az qala "ağıllı" telefonlar ən yaxın dostlarımıza çevrilib. 21-ci əsrdə insan təbiəti tamamilə dəyişir və marketinq strat...