Azərbaycan ətrafında qurulan

Azərbaycanı Avropadan təcrid etmək planını kim qurub? Milli QHT-lər narahatlıq içindədirlər. Onlar bir qrup "həmkarları" tərəfindən yanvarın 16-da Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına ...